Gdzie na naukę muzyki posłać dziecko w wieku gimnazjalnym?

Gimnazjum to jedno z najczęściej używanych słów w ostatnim okresie. Powodem tego była oczywiście reforma oświaty polegająca na likwidacji gimnazjów i przywróceniu 8-klasowej szkoły podstawowej. Sprawa miała zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników, i obie strony prześcigały się w formułowaniu argumentów za swoim stanowiskiem. Ostatecznie jednak rząd RP postawił na swoim i gimnazja są powoli wygaszane i za dwa lata całkiem znikną z mapy edukacyjnej w Polsce.

Czy w Polsce istniały gimnazja muzyczne?

Gimnazja, które działały w Polsce od 1999 roku istniały też wcześniej, w dwudziestoleciu międzywojennym. Sama nazwa „gimnazjum” wywodzi się greki i oznacza miejsce, w którym uprawia się gimnastykę. W starożytnej Grecji takie było właśnie początkowe przeznaczenie gimnazjów. Służyły one jako miejsca do uprawiania ćwiczeń fizycznych. Dopiero z czasem rozszerzyły swoją rolę, aby ostatecznie stać się szkołami publicznymi na poziomie średnim. Podobne szkoły działały w starożytnym Rzymie. Obecnie gimnazja funkcjonują w systemach edukacyjnych kilku państw Europy.

W Polsce nie istniało gimnazjum muzyczne w sensie stricte dosłownym. Możliwe były natomiast przypadki, że w danym gimnazjum utworzono klasy o profilu muzycznym, gdzie nauka muzyki prowadzona była w większej liczbie godzin. Spotyka się natomiast prywatne szkoły muzyczne przeznaczone dla dzieci w wieku gimnazjalnym.

Zamiast gimnazjów – Szkoły Muzyczne

Rodziców, którzy chcieli, aby ich dziecko będące w wieku gimnazjalnym, kształciło się w kierunku muzycznym, mają kilka opcji. Mogą posłać dziecko do tradycyjnej szkoły muzycznej, np. I stopnia, gdzie dziecko będzie się uczyć nauki na wybranych instrumentach, jednocześnie chodząc do zwykłej szkoły. Placówki takie działają w wielu miastach, jedną z bardziej renomowanych jest szkoła muzyczna w Katowicach – Centrum Muzyki nad Rawą. Uczeń z reguły wybiera sobie dwa instrumenty, choć często zdarza się, że szkoła narzuca jeden, np. fortepian.

Inną alternatywą są coraz częściej spotykane prywatne szkoły muzyczne. Działają one na różnych zasadach, często różniących się od tych, jakie obowiązują w szkołach państwowych. Z reguły zasady w nich panujące są dużo elastyczniejsze od szkół państwowych, dając dziecku i rodzicom większe możliwości. Nierzadko to właśnie w takich szkołach można spotkać naukę na instrumentach, jakich nie ma w szkole państwowej. Jest to też wyjście z sytuacji, gdy nauka muzyki w szkole państwowej jest niemożliwa z powodu braku miejsc.

Jeszcze innym wyjście dla rodziców chcących, aby ich pociechy kształciły się muzycznie, są ogólnokształcące szkoły muzyczne. To właśnie one najbardziej przypominają gimnazjum muzyczne, ponieważ nauka muzyki jest w nich połączona z nauką innych przedmiotów jak język polski, matematyka czy historia. Odpowiednikiem gimnazjum jest ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia. Szkoła taka kończy się egzaminem maturalnym, czyli identycznie jak w przypadku nauki w klasycznej szkole średniej.

Artykuł powstał przy współpracy z:

Centrum Muzyki nad Rawą

ul. Czecha 1a
40-225 Katowice
tel. 697 594 261
http://centrummuzyki.eu/pianino.html

Leave a Reply

Required fields are marked*